Γενικές

1o Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

1o Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες:

Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Στάσεις- Αντιλήψεις- Σενάρια – Προοπτικές- Προτάσεις

3, 4 & 5 Ιουλίου 2020

 

https://www.mediapedagogy.gr/econf/el/

 

E-poster Εκπαιδευτικών Σεναρίων

στο https://www.mediapedagogy.gr/econf/el/eposter/

 

Θέμα  Εξ αποστάσεως διδασκαλία σε μαθητές ΣΤ Δημοτικού μέσω MICROSOFT TEAMS 

 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.mediapedagogy.gr/econf/wp-content/uploads/2020/07/OnEdConf2020_ePoster_107_Gkoutziamani.pdf

 

Γκουτζιαμάνη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70