Γενικές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Aγαπητοί γονείς,
στα πλαίσια της επαναλειτουργίας του Σχολείου μας από τη Δευτέρα 1-6-20 σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά:

1. Τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ και

2. Το έγγραφο που  αφορά στη σωστή οργάνωση του σχολείου μας .
Στο έγγραφο αναφέρονται όλες οι αποαφάσεις που έχουν παρθεί σε σχολικό επίπεδο αναφορικά με τις ώρες και χώρους προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, και οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και την ώρα της διδασκαλίας.