Γενικές

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου

1o Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

1o Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες:

Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Στάσεις- Αντιλήψεις- Σενάρια – Προοπτικές- Προτάσεις

3, 4 & 5 Ιουλίου 2020

Περισσότερα: 1o Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Aγαπητοί γονείς,
στα πλαίσια της επαναλειτουργίας του Σχολείου μας από τη Δευτέρα 1-6-20 σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά:

1. Τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ και

2. Το έγγραφο που  αφορά στη σωστή οργάνωση του σχολείου μας .
Στο έγγραφο αναφέρονται όλες οι αποαφάσεις που έχουν παρθεί σε σχολικό επίπεδο αναφορικά με τις ώρες και χώρους προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, και οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και την ώρα της διδασκαλίας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

MOYSIKO GYMNASIOΣύμφωνα με την απόφαση 50942/Δ2 της 04-05-2020 και την ενημέρωση από τον Διευθυντή ΔΔΕ Δωδεκανήσου κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την Α’ Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 29 Μαΐου. Η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://forms.gle/GqvwrE1tKfUYkFAg9

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε και το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Screenshot 1Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
Επισημαίνεται ότι, η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος (παρ. 3, άρθρο 2, Ν. 1566/85).
Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε:

1. Έγγραφο από τη Διεύθυνση του Σχολείου όπου αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών
2. Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
3. Αίτηση Εγγραφής στο σχολείο
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας
5. Αίτηση Εγγραφής στο Ολοήμερο