Γενικές

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ covid 19

 

covid 3

 

Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών. 

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στους νέους κανόνες. 

Η διάρκεια ισχύος της με στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4810) ορίζεται στο αρ. 24 αυτής, έως την 31.12.2020.

Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543