Γενικές

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

MOYSIKO GYMNASIOΣύμφωνα με την απόφαση 50942/Δ2 της 04-05-2020 και την ενημέρωση από τον Διευθυντή ΔΔΕ Δωδεκανήσου κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την Α’ Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 29 Μαΐου. Η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://forms.gle/GqvwrE1tKfUYkFAg9

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε και το επισυναπτόμενο έγγραφο.