Γενικές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

eggrafes 19 Small

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ 109, τ. Α, 1-8-2017/ Άρθ.7) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ:142Α).«…οι εγγραφές μαθητών στην Α ΄ Τάξη του δημοτικού Σχολείου διενεργούνται από 6 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους.

Εγγράφονται οι μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 6 ετών και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπαιγωγείο»

Σύμφωνα με τα παραπάνω για το σχολικό έτος 2019-2020 εγγράφονται στην Α΄ τάξη μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 μέχρι και 31-12-2013.

 Επισημαίνεται ότι, η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος (παρ. 3, άρθρο 2, Ν. 1566/85).

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε:


1. Έγγραφο από τη Διεύθυνση του Σχολείου όπου αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών 

2. Αίτηση Εγγραφής στο σχολείο 

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας

4. Αίτηση Εγγραφής στο Ολοήμερο