Σύλλογος Γονέων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που προέκυψε μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 16 Δεκεμβρίου 2016, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη :

  • Πρόεδρος : Κοκκάρης Δημήτριος
  • Αντιπρόεδρος : Λούπης Μιχάλης
  • Ταμίας: Ασπράκης Χαράλαμπος
  • Γραμματέας: Στεργενάκη Μαρία
  • Μέλος: Βαποράκη- Μούκα Ευαγγελία