Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 -2020

 

 

link icon

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  2019 - 2020

 
Α1
Α2
Β1  Β2
 Β3
Γ1 Γ2 Γ3
Δ1 Δ2 Δ3
Ε1 Ε2 Ε3
ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3 ΣΤ4

Οι ώρες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου αναγράφονται εδώ.