Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 -2021

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  2020 - 2021

 
Α1
Α2 Α3
Β1 Β2
Γ1 Γ2 Γ3
Δ1 Δ2 Δ3
Ε1 Ε2 Ε3
ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3

 

Οι ώρες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου αναγράφονται εδώ. (Προσεχώς)